Forvaltning

Vi leverer et fullskalatilbud innenfor FDVU-området, dvs. forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av næringseiendom. Gjennom god kompetanse og engasjerte medarbeidere bidrar vi til lønnsomme løsninger for våre kunder. Vi forvalter ca 80 000 kvm næringsareal fordelt på 20 bygg. Mesteparten av porteføljen er i Mo i Rana men vi er også etablert andre steder på Helgeland.

Markedsmessig forvaltning

 • Utleie av næringslokaler, leiligheter, parkering m.m.
 • Løpende oppfølging av leietakere
 • Overordnet utvikling av næringseiendommen
 • Organisering av ombygging, oppussing, m.m.
 • Løpende rapportering til gårdeier

Teknisk forvaltning

 • Vaktmestertjenester
 • Vedlikeholdsplanlegging
 • Drift- og overvåking av tekniske anlegg
 • Oppfølging av underleverandører ( renhold, renovasjon, vakthold, etc. )
 • Oppfølging av servicekontrakter
 • Brannvern og –sikring, ivaretar gårdeiers oppgaver og ansvar
 • ENØK-tiltak
 • FDV-dokumentasjon
© 2014 Meyer AS - AMFI Meyer - 8622 Mo i Rana     Postboks 293 - 8601 Mo i Rana     T: 477 70 010    F: 75 15 70 41     post@meyer.no