Meyer gjennom 150 år

I året 1860 seilte Lars Aagaard Meyer inn Ranfjorden med hele varebeholdningen om bord i en fembøring etter fire år som handelsmann på Vikholmen utenfor Nesna. Da han etablerte seg på Mo, ante han selvfølgelig lite eller ingenting om utviklingen som ville skje i Rana fra til i dag. Men han så nok klart for seg at muligheten til å utvikle virksomheten var større i Rana enn på Vikholmen, der det hele begynte for over 150 år siden.

Da andre generasjon overtok, ble deres hovedoppgave å takle utfordringer og vanskeligheter som to verdenskriger og mellomkrigstider skapte. Tredje generasjons hovedoppgave var å utvikle virksomheten til å møte den voldsomme veksten etableringen av jernverk og koksverk førte med seg.

Fjerde generasjon måtte tilpasse og utvikle virksomheten ut fra et mer konkurranseutsatt marked der stadig større aktører dominerte. Femte generasjon som nå har overtatt har fått sine utfordringer og er gang med å stikke ut ny kurs for vider seilas som både handels- og eiendomsaktør.

Bedriftens styrke har vært å utvikle seg i takt med skiftende forhold opp gjennom tidene; alltid i forkant av utviklingen med vilje og evne til omstilling. Takket være denne omstillingsevnen står virksomheten i dag for en ubrutt tradisjon helt tilbake til krambua på Vikholmen.

Meyer er ett av de få gamle nord-norske handelshus som har overlevd og er nok den eldste bedriften i Rana. Når historien skal fortelles, ser vi at Rana og Meyer henger uløselig sammen. Bedriften og lokalsamfunnet har gjensidig nytt godt av hverandre og fulgt hverandre i tykt og tynt. Derfor kan det hevdes at historien om Meyer på mange måter er historien om Mo i Rana hvor Meyer har hatt en avgjørende betydning for utviklingen fra strandsted til moderne by.

I dag driver Meyer sin virksomhet innenfor handel og eiendom gjennom egeneide og deleide selskaper i hele Nord Norge selv om bedriften fortsatt har sin hovedbase i Rana. Dette har vært en naturlig omstillingsprosess i bedriftens streben etter å utvikle og tilpasse seg nye utfordringer i markedet

I Tor Jacobsen sin bok "For fulle seil i 150 år" blir historien om Meyer skildret på en utmerket måte. Hvis du er interessert i å lese denne spennende og interessante boka kan du få tilsendt boka gratis hvis du henvender deg til Carsten Rimer, e-post carsten(at)meyer.no.

© 2014 Meyer AS - AMFI Meyer - 8622 Mo i Rana     Postboks 293 - 8601 Mo i Rana     T: 477 70 010    F: 75 15 70 41     post@meyer.no